NAŠA SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI

Podporujeme vzdelávanie a profesionálnu budúcnosť

Keď firmy a veda spolupracujú, študenti môžu ťažiť z praktických vedomostí a tieto vedecké poznatky môžu byť priamo aplikované vo firme – výhodná situácia pre obe strany. Spoločnosť BHS-Sonthofen spolupracuje s niekoľkými univerzitami a vysokými školami.

Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH je členom podpornej skupiny Univerzity v Kemptene, ktorej cieľom je koncepčne aj materiálne podporovať ďalšiu existenciu a rozširovanie univerzity.

Naša spolupráca je základom pre štúdium orientované na aplikáciu na Univerzite v Kemptene, tým že podporujeme študentské projekty a finančné zámery, kde nie je možné dostatočne využiť verejné prostriedky.

Od začiatku výučby v roku 1978 Univerzita v Kemptene neustále rastie a dnes pripravuje približne 5 000 študentov vo vedných odboroch strojárstvo a elektrotechnika, obchodná administratíva a cestovný ruch, informatika a multimédiá, ako aj sociálne veci a zdravotníctvo. Osobitný dôraz sa kladie na praktický význam a internacionalizáciu. 

Die 1765 gegründete TU Bergakademie Freiberg ist die führende Ressourcenuniversität Deutschlands. 4.600 Studierende in rund 65 Studiengängen studieren heute wissenschaftlich fundiert in Freiberg.

Besondere Praxisnähe bietet das Institut für Aufbereitungsmaschinen und Recycling (IART) der Universität Freiberg. Der Fokus dort liegt auf der Forschung effizienter Technologien für Rohstoffgewinnung, alternativer Energietechniken, Werkstoffen und Recyclingverfahren. Mit der Unterstützung junger Studierender werden Ideen und Lösungen für verbesserte und völlig neue Maschinenkonzepte entwickelt. 

Nájdite si svoju cestu

Vstúpte do sveta globálneho technologického lídra na poli strojárenstva.

Staňte sa kvalifikovaným špecialistom

Ďalšie vzdelanie v odbore servisný technik so vzrušujúcou prognózou

Sme tu radi pre vás

Teší nás váš záujem o kariéru v spoločnosti BHS-Sonthofen. Na otázky súvisiace s kariérnymi možnosťami a týkajúce sa ponuky voľných pracovných miest, ako aj na vaše žiadosti radi odpovedia naši experti.

Sme tu radi pre vás

Teší nás váš záujem o kariéru v spoločnosti BHS-Sonthofen. Na otázky súvisiace s kariérnymi možnosťami a týkajúce sa ponuky voľných pracovných miest, ako aj na vaše žiadosti radi odpovedia naši experti.