TIRÁŽ

Tiráž

Informácie podľa § 5 zákona o elektronických informačných a komunikačných službách (TMG):

BHS-Sonthofen GmbH
An der Eisenschmelze 47
87527 Sonthofen, Nemecko

+49 8321 6099-0
info@bhs-sonthofen.com

Konateľ s oprávnením na zastupovanie:

Dennis Kemmann

Predseda dozornej rady:

Dr. Christof Kemmann

Obchodný register:

Obvodný súd Kempten, registračné číslo: HRB 5443

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty:

DE 171793440

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 10 ods. 3 štátnej zmluvy o mediálnych službách (MDStV) a § 55 ods. 2 štátnej zmluvy o rozhlase (RStV):

Roland Schmid (riaditeľ | marketing a komunikácia)
BHS-Sonthofen GmbH
An der Eisenschmelze 47
87527 Sonthofen, Nemecko

+49 8321 6099-0
webmaster@bhs-sonthofen.com

Ak máte otázky alebo podnety v súvislosti s webovou stránkou, pošlite nám e-mail na adresu  webmaster@bhs-sonthofen.com.

Urovnávanie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na online urovnávanie sporov (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Našu e-mailovú adresu nájdete hore v tiráži. Nie sme ochotní ani povinní akceptovať účasť na konaní na urovnanie sporu pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.

Právne upozornenia

Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH („BHS“) teší váš záujem o našu spoločnosť a jej služby. Radi budeme reagovať na vaše otázky a podnety (pozri kontakt).

1) Autorské práva

Celá štruktúra týchto internetových stránok vrátane softvéru je duševným vlastníctvom spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH. Obsah (ako sú napr. texty, obrázky, grafy atď.) sú tiež vlastníctvom spoločnosti BHS, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade uvedené nič iné. Sú chránené autorským právom a príp. inými ochrannými zákonmi. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu sa obsah tejto internetovej prezentácie ani výťahy z neho nesmú kopírovať, spracúvať, ukladať, rozmnožovať alebo využívať inou formou na komerčné účely. Ak by ste napriek tomu narazili na porušenie autorských práv, žiadame vás o príslušné upozornenie. Len čo sa dozvieme o porušení zákona, postaráme sa o okamžité odstránenie takéhoto obsahu.

2) Ochranné značky

Slovné označenia „BHS“ a „BHS-Sonthofen“, ako aj firemné logo sú na medzinárodnej úrovni chránené pre obchodné odvetvia našej spoločnosti známkovým právom.

3) Vylúčenie ručenia

Táto internetová prezentácia bola zostavená s maximálnou dôslednosťou. Napriek tomu nemôžeme prevziať žiadnu záruku za bezchybnosť, úplnosť, spoľahlivosť a aktuálnosť informácií, ktoré obsahuje. Všetky technické údaje a prezentácie výrobkov sa vyvíjajú. Spoločnosť BHS si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na našich internetových stranách majú len informačný charakter a nereprezentujú záväznú ponuku.

Nedokážeme prevziať zodpovednosť za nekontaminovanie internetového pripojenia vírusmi. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo pri používaní tejto internetovej prezentácie, je vylúčené, pokiaľ nejde zo strany spoločnosti BHS o preukázateľné úmyselné alebo hrubo nedbanlivé zavinenie.

4) Ručenie za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme podľa § 7 ods. 1 TMG za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať poskytnuté alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti poukazujúce na protiprávnu činnosť.

Netýka sa to povinného odstraňovania alebo blokovania používania informácií v súlade so všeobecnými zákonmi. Ručenie v tomto zmysle je ale možné až od momentu, kedy sa dozvieme o konkrétnom porušení legislatívy. Len čo sa dozvieme o príslušných porušeniach legislatívy, zaistíme okamžité odstránenie takéhoto obsahu.

5) Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, ktorých obsah nedokážeme nijak ovplyvniť. Preto nemôžeme prevziať žiadnu záruku za takýto cudzí obsah. Za obsah stránok prepojených pomocou odkazov zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Na stránkach prepojených pomocou odkazov sme v momente prepojenia skontrolovali potenciálne porušenia legislatívy. V momente prepojenia sme nezistili žiaden protiprávny obsah.

Sústavná obsahová kontrola stránok prepojených pomocou odkazov nie je ale bez konkrétnych indícií na porušenie legislatívy možná. Len čo sa dozvieme o porušení zákona, postaráme sa o okamžité odstránenie takýchto odkazov.

6) Táto tiráž platí aj pre profil spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH na nasledujúcich sociálnych médiách:

7) Preukázanie pôvodu obrázkov

Zdroje obrázkov použitých na tejto webovej stránke:

  • Fotografované alebo filmované spoločnosťou BHS-Sonthofen, BHS Control Systems alebo inými dcérskymi spoločnosťami skupiny BHS.
  • Spoločnosť BHS-Sonthofen alebo jej dcérske spoločnosti majú neobmedzené práva na použitie od rôznych fotografov.
  • Obrázky poskytnuté pre webovú stránku bezplatne a vrátane práv na používanie obchodnými partnermi: © Dachser, © Max Bögl, © Holcim, © Wirtgen, © Trisoplast.com, © Donau-Carbon.com, © Lasco Umformtechnik GmbH, © ZKW-Otterbein.de
  • Fotografi: © Rainer Gollmer, © Achim Blum/fotocommunity.de, © Andreas Beier/fotocommunity.de
  • Poskytovatelia bezplatných obrázkov, videí a iného digitálneho mediálneho obsahu: ©iStock, ©Adobe Stock, ©Fotolia, ©Shutterstock.com, ©PantherMedia, ©Standperle.biz, ©GettyImages, ©F1online a ďalší

Vaše medzinárodné kontakty

BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o

+421 512 8529-00 info@bhs-sonthofen.sk

Odbyt strojov na výrobu stavebných hmôt

+49 8321 6099-510 building-materials@bhs-sonthofen.com

Odbyt zariadení v oblasti Recyklačná technológia

+49 8321 6099-520 recycling@bhs-sonthofen.com