JEDINEČNÁ CESTA V ČASE

Od železiarne k technologickej spoločnosti

My – od roku 1607

Spoločnosť BHS-Sonthofen existuje už viac ako 400 rokov. Naša história je jedinečná – začala v roku 1607 v biskupskej železiarni v Sonthofene  a za mnoho rokov sa z nej stala renomovaná technologická spoločnosť.

1607 | Začiatok histórie spoločnosti

História spoločnosti začala pred viac ako 400 rokmi, keď bola na mieste dnešného sídla spoločnosti založená železiareň. Začala výroba kovaného železa zo železnej rudy z blízkeho okolia.

1859 | Závod Königlich Bayerischen Hüttenwerk Sonthofen

Ťažba železnej rudy v blízkom okolí končí. V dôsledku toho dochádza k zastaveniu prevádzky vysokých pecí v kráľovskom bavorskom hutníckom závode „Königlich Bayerischen Hüttenwerk Sonthofen“. Spoločnosť sa namiesto toho zameriava na široko koncipovanú výrobu strojov, zariadení a zlievárenských výrobkov.

1888 | Prvá dvojhriadeľová miešačka na výrobu betónu

Prvý dvojhriadeľová miešačka na výrobu betónu opúšťa závod. Čo s počiatočným objemom miešacieho žľabu 0,15 m³ začalo v malom, rozvíjame na základe vysokého dopytu po betóne priebežne ďalej. Súčasná najväčšia dvojhriadeľová šaržová miešačka poskytuje pri jednej šarži objem hotového betónu 9 m³ a na globálnej úrovni je známa ako „originál“ medzi miešačkami betónových zmesí. V rámci veľkých medzinárodných projektov sa celosvetovo považuje za základný referenčný model. Rok 2019 bol v znamení dodávky doposiaľ najväčšej dvojhriadeľovej miešačky v histórii spoločnosti s plniacim objemom 28 000 litrov.

1912 | Prvý drvič

Postavili sme prvý drvič a nasadili sme ho staveniskách v blízkom okolí. Veľmi rýchlo sme identifikovali výhody strojovej pomoci na veľkých staveniskách, čo nás v nasledujúcich desaťročiach priviedlo k vývoju ďalších drviacich strojov. To bol začiatok súčasného portfólia drviacich strojov.

1927 | Založenie bavorskej spoločnosti Berg-, Hütten- und Salzwerke AG

Po prvej svetovej vojne sa spoločnosť „Hüttenamt Sonthofen“ zlúčila s inými bavorskými prevádzkami do štátnej spoločnosti „Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG“. Dostala nový názov „BHS-Hüttenwerk Sonthofen“.

1953 | Vyrobenie prvého tlakového rotačného filtra

Spoločnosť BHS vyrába prvý tlakový rotačný filter. Inžinieri spoločnosti BHS vyvíjajú rôzne typy filtrov na efektívnu separáciu pevných a tekutých zložiek. To bol základný kameň súčasného odvetvia Filtračná technika.

1996 | Založenie spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH

Na začiatku deväťdesiatych rokov predal Slobodný štát Bavorsko svoje akciové podiely v spoločnosti „Bayerischen Berg-, Hütten- und Salzwerke AG“. Následne sa závod BHS Sonthofen právne osamostatnil pod obchodným názvom „BHS-Sonthofen GmbH“. Všetky podiely v spoločnosti následne prevzal manažment pod vedením Dr. Christofa Kemmanna.

1997 | Okamih zrodu divízie recyklačnej techniky

Spoločnosť BHS dodala vôbec prvý rotačný nárazový drvič na použitie v recyklačnom priemysle na recykláciu kovov a zákazník bol nadšený. To bol okamih zrodu obchodnej oblasti Recyklačná technika.

1998 až 2013 | Expanzia do celého sveta

Od 90-tych rokov je spoločnosť BHS subjektom s medzinárodnou pôsobnosťou. V prvej fáze tohto prechodu vyvíjala svoje obchodné aktivity najmä v nemeckojazyčnom zahraničí. Koncom 20. storočia sa značka BHS dostáva do celého sveta. Vychádzajúc z Európy zakladá na to spoločnosť BHS vlastné dcérske spoločnosti v Severnej Amerike (1998), Číne (2001), Indii (2007) a nakoniec v Rusku (2013).

2018 | Akvizícia spoločnosti AVA GmbH & Co. KG

Vďaka akvizícii spoločnosti AVA GmbH & Co. KG, renomovaná technologická spoločnosť v procesnej technike so sídlom v Herrschingu am Ammersee (Nemecko), posilnila spoločnosť BHS svoje trhové postavenie v oblasti riešení procesnej techniky pre chemický a farmaceutický priemysel. Okrem mechanickej procesnej techniky dokáže skupiny BHS ponúknuť aj termické procesy.

2020 | Prevzatie spoločnosti Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH

Spoločnosť Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH z nemeckého Babenhausenu, ktorá je špecializovaným výrobcom riadiacich systémov pre zariadenia procesnej techniky, sa stala súčasťou skupiny BHS a pôsobí už len pod obchodným menom BHS Control Systems GmbH & Co. KG. Spoločnosť BHS Control Systems tak teraz vyvíja a projektuje vlastnú riadiacu techniku pre celé portfólio skupiny BHS.

2021 | Založenie spoločnosti BHS-Sonthofen Process Technology

Obchodná oblasť filtračnej techniky a spoločnosť AVA prevzatá v roku 2018 v meste Herrsching prepájajú svoje vedomosti z oblasti procesných technológií a od 1. januára 2021 vystupujú spoločne ako spoločnosť BHS-Sonthofen Process Technology GmbH & Co. KG so sídlom v meste Sonthofen 100 % dcérska spoločnosť podnikateľskej skupiny BHS pôsobí ako predajca systémov pre zákazníkov zo spracovateľských odvetví (chémia, farmaceutický priemysel, potraviny atď.).

2021 | Otvorenie nového výrobného závodu na Slovensku

Začiatkom roka 2021 sa v Haniske pri Prešove (Slovensko) otvoril nový závod podnikateľskej skupiny BHS-Sonthofen s úžitkovou plochou 5 000 m². Vďaka rastu spoločnosti bolo potrebné vytvoriť ďalšie výrobné kapacity v Európskej únii. V budúcnosti sa tu budú vyrábaj najrôznejšie komponenty strojov pre tri obchodné oblasti podnikateľskej skupiny a nemecké závody v Sonthofene a Herrschingu.

2021 | Účasť v spoločnosti RW Recycling World GmbH v meste Merishausen (Švajčiarsko)

Od septembra 2021 má spoločnosť BHS-Sonthofen 50 % účasť na spoločnosti RW Recycling World GmbH vo švajčiarskom meste Merishausen, aby si táto podnikateľská skupina zabezpečila ďalší strategický rast v oblasti oddeľovacej a triediacej techniky. Obchodná oblasť recyklačnej techniky rozšíri svoje portfólio technológie a hĺbku tvorby pridanej hodnoty o dôležité kroky v recyklačných procesoch na drvenie, oddeľovanie, triedenie, peletovanie, preosievanie a separovanie.

2022 | Prevzatie spoločnosti Eurostar Concrete Technology S.p.A. (Taliansko)

V marci 2022 prevzala podnikateľská skupina BHS spoločnosť Eurostar Concrete Technology S.p.A. v meste Udine (Taliansko). Prevzatím renomovaného výrobcu planétových miešačiek sa v obchodnej oblasti strojov na výrobu stavebných hmôt rozšíri vlastné portfólio dvojhriadeľových dávkových miešačiek o planétové miešačky pre aplikácie stavebného materiálu pre veľkosti šarže až do 6 000 litrov. Doplnkové technológie miešania ponúkajú zákazníkom obidvoch spoločností väčšiu flexibilitu pri výbere zariadenia a služieb.

Vaše medzinárodné kontakty

BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o

+421 512 8529-00 info@bhs-sonthofen.sk

Odbyt strojov na výrobu stavebných hmôt

+49 8321 6099-510 building-materials@bhs-sonthofen.com

Odbyt zariadení v oblasti Recyklačná technológia

+421 51 2852900 milan.kyselak@bhs-sonthofen.sk