Zamestnanci oslavujú spolu vyše 1000 rokov s naším podnikom

1. decembra 2022
V spoločnosti BHS-Sonthofen sme teraz mali čo oslavovať: 52 zamestnankýň a zamestnancov našich nemeckých prevádzok v Sonthofene, Babenhausene a v obci Herrsching am Ammersee oslávilo v roku 2022 spolu vyše 1000 rokov zamestnaneckej príslušnosti k nášmu podniku - viac než dvojnásobok toho, koľko má vôbec za sebou celá naša firma so svojou 400-ročnou tradíciou.
Až tridsať našich zamestnancov oslávilo za posledné dva či tri roky 10-ročné jubileum svojho pôsobenia v našej spoločnosti, v prípade jedenástich to bolo 25 rokov, jeden jubilant dosiahol métu 35 rokov a päť zamestnancov je pevnou súčasťou našej spoločnosti už 40 rokov. Až päť zamestnancov je s naším podnikom už skvelých 45 rokov. Všetkých 52 jubilantov v nemeckých prevádzkach našej spoločnosti v Sonthofene, Babenhausene a v obci Herrsching am Ammersee spolu dosiahlo neuveriteľných 1087 príslušnosti k nášmu podniku. Kvôli situácii s koronou sme tieto okrúhle výročia donedávna nemohli patrične osláviť, čo sme však teraz dohnali. Pri jubilejnej oslave 15. novembra v hoteli Krone v obci Stein tak ocenili konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen Dennis Kemmann, predseda dozornej rady Dr. Christof Kemmann a obchodný riaditeľ Martin Lutz čestných hostí z troch nemeckých prevádzok nášho podniku v Sonthofene, Herrschingu a Babenhausene. V predvianočnej atmosfére pritom Dennis Kemmann vyzdvihol mimoriadne výkony a zásluhy týchto zamestnancov našej spoločnosti-špecialistu na strojárenské výrobky. „Na tradícii si zakladajúci podnik ako BHS-Sonthofen sa opiera nielen o špičkové výrobky a riešenia, ale rastie predovšetkým vďaka nasadeniu svojich zamestnancov. Naši jubilanti sa každý deň významne podieľajú na tvorbe úspechu nášho podniku a sú hnacou silou nových inovácií“, zdôraznil p. Kemmann. S tak lojálnym kmeňom zamestnancov nemá spoločnosť BHS-Sonthofen problém s optimistickým výhľadom do budúcnosti: S dôrazom na perspektívne a inovatívne technologické riešenia v našich troch oblastiach činnosti možno zo Sonthofenu aj v roku 2023 očakávať silné technologické výkony.