BHS-Sonthofen s objednávkou pre závod na recykláciu batérií BASF

1. septembra 2023
Spoločnosť BHS-Sonthofen dodáva závod na recykláciu batérií na výrobu čiernej hmoty v závode spoločnosti BASF v Schwarzheide - ide už o tretí veľký závod na recykláciu lítium-iónových batérií pre spoločnosť BHS. (© BASF SE)
Spoločnosť BHS-Sonthofen dodáva spoločnosti BASF závod na mechanické spracovanie lítium-iónových batérií na čiernu hmotu. Pre spoločnosť BHS je to už tretí veľký závod - prvý je úspešne v prevádzke viac ako rok. Zákazníci tak profitujú z kombinovaných skúseností a odborných znalostí spoločnosti BHS - a vďaka tomu získavajú väčšiu investičnú istotu.

"Za niečo vyše dvoch rokov sme okrem dvoch pilotných závodov zrealizovali dva veľké závody na recykláciu batérií v Európe. Týmto tretím veľkým projektom sme dosiahli vysokú úroveň vyspelosti tohto stále veľmi mladého, inovatívneho recyklačného procesu," komentuje Daniel Zeiler, viceprezident divízie recyklačných technológií. "Na skutočnosť, že sa nám podarilo získať ďalšieho renomovaného a inovatívneho zákazníka v podobe spoločnosti BASF, sme obzvlášť hrdí."

Koncom júna 2023 spoločnosť BASF spolu s partnermi a zákazníkmi slávnostne otvorila prvé spoločné centrum na výrobu materiálov pre batérie a ich recykláciu v Európe. Dôležitou súčasťou je závod dodaný spoločnosťou BHS na mechanické spracovanie lítium-iónových batérií, ktorý sa považuje za dôležitý krok k uzavretiu slučky v európskom hodnotovom reťazci batérií a dodávok surovín - a k zníženiu uhlíkovej stopy.

Závod v Schwarzheide v Brandenbursku, ktorého uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2024, má kapacitu spracovania 15 000 ton použitých lítium-iónových batérií a odpadu z výroby batérií ročneBASF tam už vyrába katódové materiály pre lítium-iónové batérie. Čierna hmota vyrobená v závode obsahuje cenné kovy, ako sú nikel, kobalt a lítium, ktoré sa chemicky extrahujú v ďalšom kroku spracovania v spoločnosti BASF, a tak sa používajú pri výrobe nových materiálov pre batérie.

Recyklačný závod spĺňa vysoké bezpečnostné normy chemického priemyslu

Spoločnosti BHS-Sonthofen a BASF majú z komplexnej spolupráce rovnaký úžitok. "Závod v Schwarzheide sa buduje podľa najvyšších environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných noriem. Aby sme splnili vysoké požiadavky zákazníkov, vyvinuli sme v úzkej spolupráci so spoločnosťou BASF konštruktívne riešenia pre naše stroje a komponenty," vysvetľuje Daniel Zeiler.

Knut Zöllner, senior viceprezident spoločnosti BASF, potvrdzuje: "So spoločnosťou BHS-Sonthofen sme si vybrali partnera, ktorý mimoriadne dobre spája svet klasickej recyklačnej technológie a technológie chemických procesov a svojimi skúsenosťami dobre dopĺňa spoločnosť BASF."

Počas uplynulých dvoch rokov spoločnosť BHS ďalej optimalizovala technológie a parametre procesov používaných v procese z hľadiska výberu materiálu, bezpečnosti práce a jednoduchosti údržby. "Napríklad obsluha drvičov je teraz ešte jednoduchšia a bezpečnejšia. Vďaka lepšiemu prístupu sa stroje aj ľahšie čistia a udržiavajú," hovorí Zeiler. Spoločnosť BHS mohla do projektu v Schwarzheide zapracovať aj cenné prevádzkové skúsenosti z už realizovaných pilotných a veľkokapacitných zariadení, pokiaľ ide o škálovanie.

"Recyklácia batérií je kľúčovým predpokladom pre obehové hospodárstvo a plnenie kvót EÚ," uzatvára Zeiler. "V súčasnosti sme svedkami masívnych investícií do recyklácie batérií na celom svete. Zároveň sa recyklačné technológie neustále zlepšujú. Proces BHS-Sonthofen sa v súčasnosti v praxi viac ako osvedčil."