IFAT 2022: Zameranie na jemnú prípravu odpadov s obsahom kovov a recykláciu batérií

20. apríla 2022
Na tohtoročnom veľtrhu IFAT (stánok B4-351/450) sa spoločnosť BHS-Sonthofen zameria na jemnú prípravu odpadov s obsahov kovov – napríklad z recyklácie automobilov alebo elektrického a elektronického odpadu. Ďalšie ťažisko tvorí proces odskúšaný v rôznych referenčných závodoch na recyklovanie lítiovo-iónových batérií. Ako exponáty odprezentuje spoločnosť BHS rotačný nárazový mlyn s novým tvarom kladiva, horizontálnu sušičku, ako aj sitový triedič.
Spoločnosť BHS-Sonthofen neustále investuje do technológií budúcnosti a nových procesných riešení, vďaka ktorým získajú zákazníci pri recyklácii kompozitov s obsahom kovu a priemyselných odpadov maximálnu hodnotu. V rámci prezentácii na veľtrhu spoločnosti BHS stojí v popredí jemná príprava rôznych odpadov s obsahom kovu, ako napríklad recyklácia automobilov (ASR), e-šrot, ale aj popol zo spaľovania odpadu. „Spoločnosť BHS-Sonthofen vyvinula svoj proces jemnej prípravy pomocou rozsiahlych testov, takže kvalita výstupu sa ďalej zlepšuje“, vysvetľuje Daniel Weber, vedúci obchodnej oblasti recyklácia & životné prostredie. „Tento proces zohľadňuje materiálovo špecifické požiadavky pre ASR rovnako ako na jemnú prípravu všetkých ďalších materiálov s obsahov kovu, ako je elektrický a elektronický odpad alebo zvyšky káblov.“ Nový tvar kladiva rotačného nárazového mlyna – vyššia kvalita výstupu srdcom tohto procesu na jemnú prípravu je rotačný nárazový mlyn, ktorý spoločnosť BHS predstavila na veľtrhu s novým tvarom kladiva. Rotačný nárazový mlyn typu RPMX je vo svojej oblasti jedinečným vysokovýkonným drvičom, ktorý so svojím nárazovým rotorom a špeciálnou kruhovou výstužou určuje kritériá jemnej prípravy a recyklácie kovov. Tento stroj spoľahlivo oddelí spojené kovy a odstráni opláštenie káblov a iné materiály priľnuté na kovoch. Nový tvar kladiva a rotačný nárazový mlyn výrazne optimalizujú rozvoľňovanie a peletizáciu výstupu pri súčasnom nízkom opotrebovaní. Vďaka vyššej kvalite výstupu je potrebných menej, prípade kratšie cykly, vďaka čomu sa dosiahne vyšší priebežný výkon. Spoločnosť BHS predstaví okrem toho nový koncept údržby strojov, ktorý zjednoduší údržbu a kontroly prevádzkovateľom a v kombinácii s novým tvarom kladiva zabezpečí vysokú dostupnosť stroja. Overený inovatívny recyklačný proces pre lítiovo-iónové batérie Druhé ťažisko používa spoločnosť pri recyklácii lítiovo-iónových batérií. Spoločnosť BHS k tomu vyvinula mechanické kompletné riešenie, ktoré je zamerané na vysokú mieru recyklácie obsiahnutých surovín. Tento proces už otestovali referenčné závody renomovaných zákazníkov na celom svete. Vďaka priebežne inertným procesom drviča až po sušičku je možné predísť nebezpečenstvám, ako sú požiare alebo vznik jedovatých plynov. Návštevníci veľtrhu očakávajú na IFAT horizontálnu sušičku typu HTC 140, ktorá sa používa pri tomto procese. Počas neho využíva sušička vákuum a ohreje predbežne podrvené batérie, aby sa prípadné toxické súčasti bezpečne odparili. Po vysušení už nie sú rozdrvené batérie nebezpečné. Oddeľovacia technika a predradený drvič dopĺňajú prezentáciu na veľtrhu Z novej technologickej oblasti oddeľovacej a triediacej techniky sme v našom stánku predstavili sitový triedič od spoločnosti BHS a RW Recycling World. Spoločnosť BHS-Sonthofen je podielnikom švajčiarskej firmy od roku 2021. Táto spolupráca umožňuje integrovať produkty z oddeľovacej a triediacej techniky do procesu spoločnosti BHS, v rámci čoho dokáže táto ponúkať riešenia z prvej ruky – napríklad pri procese jemnej prípravy. Vďaka rozšíreniu hĺbky tvorby pridanej hodnoty a možností procesu posilňuje skupina spoločností zo Sonthofenu svoju pozíciu technologického lídra v oblasti recyklácie kompozitov s obsahom kovov a priemyselných odpadov. Spoločnosť BHS dopĺňa svoju prezentáciu na veľtrhu virtuálne vystaveným predradeným drvičom RAPAX. Výkonný stroj, ktorý sa dostal na trh minulý rok, je použiteľný univerzálne: Vďaka rôznym prevedeniam sa hodí na spracovanie rôznych kovových frakcií, komerčného a priemyselného odpadu, ako aj na spracovanie stavebnej sute. Týmto strojom spája spoločnosť BHS vzhľad a funkciu a posúva predbežné drvenie na novú úroveň.. BHS-Sonthofen na veľtrhu IFAT: Stánok B4-351/450 v mníchove od 30. mája do 3. júna 2022