Inteligentné predbežné drvenie so strojom RAPAX

20. júla 2021
Spoločnosť BHS-Sonthofen prezentuje nový univerzálnej použiteľný predradený drvič! S novým strojom RAPAX spája spoločnosť BHS-Sonthofen dizajn a funkciu do jedného vysokovýkonného predradeného drviča. Všestranný, robustný a jednoduchý na údržbu – tento stroj je optimálny na spracovanie rôznych kovových frakcií, komerčného a priemyselného odpadu, ako aj na spracovanie stavebnej sute. Flexibilné inteligentné riadenie navyše zabezpečuje efektívne predbežné drvenie v každom smere chodu.

Spoločnosť BHS vyvíja a konštruuje drviace stroje už vyše sto rokov. V prípade RAPAX nastal vývoj v úzkej spolupráci s priemyselným dizajnérom. Cieľom bolo prepožičať tejto inovatívnej technológii, ktorá predstavuje novú úroveň predbežného drvenia, inteligentný dizajn. Dôraz sa pritom kládol na funkčné dizajnové prvky, ktoré robia stroj RAPAX jednoduchší z hľadiska údržby a odolnejší. To sa týka napríklad krížových výstuží v lieviku, ktoré zabezpečujú väčšiu stabilitu. Povrch, hrúbka steny a tvar lievika sú k tomu robustné a majú jasné hrany, takže sa zabráni známkam používania a nánosom materiálu. Obidve planétové prevodovky s remeňovým pohonom šetria miesto, pretože sú umiestnené vedľa seba namiesto diagonálneho umiestnenia.

Vybavené pre rôzne použitia

S efektívnym drvením je vykonaný prvý dôležitý krok k fungujúcej recyklácii. Od šrotu z ľahkého kovu cez elektrický a elektronický šrot, priemyselný a komerčný odpad až po nepoužívané sadrokartónové a asfaltové panely: Aby stroj RAPAX optimálne spracoval takúto rôznorodú vsádzku, ponúka spoločnosť BHS predradený drvič v rôznych vyhotoveniach a konštrukčných veľkostiach. Voliteľne je dostupný v konštrukčných radoch 15xx a 20xx so šírkou rezného nástroja 1,5 alebo 2 metre a vždy v troch rôznych veľkostiach s dĺžkami hriadeľa od 1,2 do 3,2 metra. Tak je možné okrem iného efektívne rozdrviť veľmi neskladnú vsádzku, ako stavebnú suť alebo bielu techniku. V závislosti od vyhotovenia sú dostupné dve rôzne geometrie nástrojov: buď vo výrazne vrúbkovanom variante „BAT-Shape“ pre lepšiu priechodnosť pri ľahkých šrotoch, alebo ako stabilný variant „JANUS-Shape“ pre masívnu vsádzku. Pod obidvomi hriadeľmi sa nachádza trhací stôl. Prostredníctvom neho a počtu nástrojov je možné určiť veľkosť kusov. Elektrický pohon je tiež dostupný s rôznym výkonom – na požiadavku je možné nainštalovať až do 400 kW.

Na rozdiel od mnohých iných drviacich strojov je vzdialenosť osí obidvoch hriadeľov v prípade stroja RAPAX vedome vyberaná tak, aby do seba nástroje nezasahovali. To zabezpečuje optimálny moment vstupu pri súčasne znížených nákladoch na energiu.

Menej prestojov stroja a jednoduchá údržba

„Pri predbežnom drvení pôsobia sčasti enormné sily. Preto sme špeciálny dôraz kládli na robustnosť a jednoduchú údržbu stroja RAPAX,“ vysvetľuje Ingo Schneemann, konštruktér v oblasti drviacej techniky v spoločnosti BHS. K tomu gumené tlmiče na hnacej jednotke zachytávajú nárazy a chránia prevodovku pred poškodením. Konštrukcia nástroja a spätné riadenie zabraňujú tomu, aby sa materiál omotal okolo hriadeľov a spôsobil prestoje stroja. Stroj je k tomu konštruovaný tak, aby bolo možné opotrebiteľné diely – hriadele a trhací stôl – z dôvodu prepracovania ľahko demontovať a nechať vymeniť. Zákazníkom sú na danom mieste k dispozícii najrôznejšie servisné služby spoločnosti BHS-Sonthofen – od inštalácie a uvedenia do prevádzky až po technický servis a zmluvy o údržbe.

Inteligentné riadenie pre optimálny výkon

Hriadele je možné riadiť plne flexibilne. Synchrónne a asynchrónne pohyby sú možné rovnako ako spätné pohyby. Pritom je stroj RAPAX konštruovaný tak, aby sa materiál rozdrvil v každom smere chodu. Pre každú vsádzku je možné prostredníctvom riadenia vybrať vhodný program, ktorý pozostáva z rôznych sledov pohybov. „Najmä v oblasti recyklácie kovu môžu byť vsádzky našich zákazníkov veľmi rozličné. Pomocou rôznych programov zabezpečujeme optimálny účinok drvenia – nezáleží na tom, či ide napríklad o malé elektrospotrebiče, alebo bielu techniku,“ komentuje Schneemann. V budúcnosti by mohlo riadenie poskytnúť ešte viac. Do budúcnosti sa plánuje, že riadenie zvládne reagovať na vsádzku prostredníctvom umelej inteligencie ešte flexibilnejšie. Na to zhromažďuje spoločnosť BHS ešte príslušné údaje – principiálne je však táto možnosť daná v každom stroji RAPAX.