Miešačky od spoločnosti BHS-Sonthofen v použití na modernizáciu holandskej uzáverovej hrádze

1. septembra 2020
Pre holandský závod spoločnosti Holcim v meste Alphen aan den Rijn, kde sa tieto betónové prvky vyrábajú a expedujú, dodala spoločnosť BHS-Sonthofen dve miešačky s celkovým denným výkonom 520 m³.
32 kilometrov dlhé prehradenie chráni Holandsko pred záplavami – uzáverová hrádza. V súčasnosti prebieha komplexná modernizácia a rozšírenie tohto impozantného stavebného diela – celkovo v objeme približne 700 000 metrov štvorcových plochy hrádze. V projekte sa uplatnia inovatívne betónové tvárnice od spoločnosti Holcim Coastal B.V. Tá sa v záujme stabilnej vysokej kvality týchto tvárnic rozhodla pre silných partnerov v oblasti miešacej techniky a výroby priemyselných zariadení: spoločnosti BHS-Sonthofen a Loke BV. Spoločnosť BHS dodáva miešačky na rozšírenie výrobného zariadenia v holandskom meste Alphen aan den Rijn, kde sa pre tento projekt mieša betón, a spoločnosť Loke BV sa zhostila úlohy vybudovania výrobného zariadenia.

Od roku 1932 chráni v Holandsku prehradenie medzi tamojšou šelfovou časťou Severného mora známou tiež ako Wattenmeer a umelým jazerom Ijsselmeer, ktoré vzniklo týmto prehradením, veľkú časť Holandska pred záplavami. Vzhľadom na neustále pôsobenie prírodných živlov si toto stavebné dielo medzičasom vyžaduje renováciu a modernizáciu. Vo viacročnom projekte je zámerom pomocou inovatívnych betónových tvárnic zlepšiť stabilitu hrádze: V dolnej časti svahu telesa hrádze sa za týmto účelom uplatnia tvárnice „Levvel-blocs“, ktoré osobitne na tento účel vyvinula holandská projektová spoločnosť Levvel, zatiaľ čo v hornej časti svahu špeciálne bazaltové tvárnice Quattroblock od spoločnosti Holcim Coastal B.V.

Holandský podnik Holcim Coastal B.V. sa špecializuje na vodohospodárske stavby a pobrežnú ochranu. Jean-Pierre Quartaert, konateľ spoločnosti Holcim Coastal B.V., vysvetľuje postup pri voľbe vhodných betónových prvkov pre tento a podobné projekty takto: „Naším cieľom bola vysoká stabilita v spojení s dlhou životnosťou a pokiaľ možno čo najnižšou spotrebou materiálu. V apríli roku 2018 novo predstavenú tvárnicu Quattroblock tak tvoria štyri navzájom spojené stĺpiky. Dôležité je pre takéto nové konštrukčné riešenia najprv vykonať rozsiahle skúšky.“ Výsledok presvedčil: Tvárnice Quattroblock majú v porovnaní s ich predchodcami, čo boli betónové monobloky, o 40 percent lepšiu stabilitu.

„Na výrobu týchto betónových prvkov sme tak potrebovali už len patričnú techniku“, vysvetľuje projektový vedúci Jörg Switala. „Pri takto veľkých objemoch a vzhľadom na náročné koncové použitie bola pre nás obzvlášť dôležitá maximálna prevádzková bezpečnosť, ako aj dokonalá homogénnosť zmesi.“ Voľba padla na spoločnosť BHS-Sonthofen. Pre holandský závod spoločnosti Holcim v meste Alphen aan den Rijn, kde sa tieto prvky vyrábajú a expedujú, boli k termínu zahájenia projektu v roku 2019 potrebné dve miešačky na celkový denný výkon 520 m³. Celkovo má podnik do skončenia projektu v roku 2023 dodať betón na spolu 700 000 metrov štvorcových plochy hrádze.

André Däschlein, vedúci odbytu pre miešačky a drvičky v spoločnosti BHS, odporúča pre túto oblasť použitia už v betonárstve osvedčenú dvojhriadeľovú dávkovaciu miešačku typu DKX, ktorá zaisťuje potrebnú vysokú homogenitu.

Tajomstvom vo veľmi krátkom čase dosahovaného intenzívneho premiešania materiálu je trojrozmerný princíp miešania: Dva hriadele zaisťujú krúživé pohyby zmesi v dvoch okruhoch s oblasťou intenzívneho premiešavania na ich rozhraní, takže dodaná energia sa optimálne využije na rovnomerné rozptýlenie zmesi. Vysoká homogenita zmesi je tak spojená s čo najnižšou spotrebou energie – čo je pre projekt týchto rozmerov rozhodujúci argument. K tomu sa ďalej plnia i kritériá vysokej úrovne prevádzkovej bezpečnosti a dostupnosti strojových zariadení, čo sú pri plánovanom značnom vyťažení zásadné požiadavky.

Poradenská autorita spoločnosti BHS-Sonthofen čo sa týka betónových prvkov sa opiera o dlhoročné skúsenosti v branži. „Zákazníkov vždy znovu prekvapí, že miešačky od BHS sú vhodné aj na betonárske výrobky a betónové tvárnice s maximálnymi nárokmi na homogénnosť zmesi“, hovorí Däschlein. „V rámci výrobného radu DKX ponúkame miešačky v špeciálnej konfigurácii na betónové tvárnice, ktoré sa s veľkým úspechom používajú už v mnohých podnikoch.“ Vďaka upraveným otáčkam a presnému meraniu vlhkosti a dávkovaniu vody je dvojhriadeľová dávkovacia miešačka ideálnou voľbou aj pre produkty, ktoré kladú mimoriadne vysoké nároky.