Rozšírenie portfólia technológií prostredníctvom účasti v spoločnosti RW Recycling World.

31. januára 2022
Ďalší rast skupiny spoločností BHS-Sonthofen prostredníctvom rozšírenia portfólia technológií o oddeľovaciu a triediacu techniku. Od septembra 2021 má spoločnosť BHS 50 % účasť na spoločnosti RW Recycling World GmbH vo Švajčiarsku. Spoločnosť založená v roku 2002 disponuje technológiami na drvenie, oddeľovanie, triedenie, peletovanie, preosievanie a separovanie. Najmä v obchodnej oblasti recyklácie a životného prostredia predstavuje toto rozšírenie hĺbky tvorby pridanej hodnoty a možností procesu, pričom sa ďalej posilní vlastná pozícia na trhu.
Spoločnosť RW Recycling World GmbH so sídlom v meste Merishausen v kantóne Schaffhausen vo Švajčiarsku založil v roku 2002 Robert Weber. Táto spoločnosť vedená majiteľom pôsobiaca v oblasti techniky pre životné prostredie a recyklovanie je medzinárodne aktívna. Ponúkané technológie sú založené na mechanických princípoch pohybu drvenia a triedenia. V podstate zahŕňa portfólio strojov vzduchové triediace stoly, cik-cak triediče, stroje s okrúhlym sitom, peletovacie mlyny a cyklóny, ako aj techniku pre nádoby a dávkovanie. Hĺbka tvorby pridanej hodnoty a kompetencia pre procesy sa rozšíria V prvej fáze prevzala spoločnosť BHS-Sonthofen 50 % podielu spoločnosti a dohodla spolupráce na základe partnerstva. V tejto súvislosti bude spoločnosť BHS-Sonthofen v budúcnosti vyrábať stroje, tvoriť pre ne odborné vedomosti týkajúce sa procesov a technológie a začlení ich do svojich procesných riešení a recyklačných zariadení pre zákazníkov pod značkou „BHS“. Keďže v obchodnej oblasti recyklácie & životného prostredia tvorí oddeľovacia a triediaca veľký podiel na inovatívnych procesných riešeniach a recyklačných zariadeniach, predstavuje toto výrazné rozšírenie portfólia technológie a tým aj hĺbky tvorby pridanej hodnoty spoločnosti BHS. Nakoniec z toho budú mať výhodu zákazníci spoločnosti BHS-Sonthofen, ktorí vďaka tomu získajú z prvej ruky široké možnosti poradenstva kombinované s rozmanitým portfóliom technológií a rozsiahlejšími odbornými vedomosťami týkajúcimi sa procesu. Spoločnosť RW Recycling World bude aj naďalej ponúkať na trhu svoje portfólio pod značkou RW. Ďalšie informácie o spoločnosti RW Recycling World nájdete na adrese: www.recyclingworld.ch/