Spoločnosť BHS-Sonthofen spája kompetencie v oblasti procesnej techniky

28. januára 2021
Spoločnosť BHS-Sonthofen spája kompetencie v procesoch filtrácie, miešania, sušenia, granulácie, sterilizácie a reaktivity v novej obchodnej oblasti procesnej techniky. Od 1. januára 2021 pôsobí bývalá spoločnosť AVA GmbH & Co. KG spoločne s divíziou filtračnej techniky ako spoločnosť BHS-Sonthofen Process Technology GmbH & Co. KG s centrálou v Sonthofene a ďalším sídlom v Herrschingu. Cieľovými oblasťami sú predovšetkým chemický a farmaceutický priemysel.

Prevzatím spoločnosti AVA GmbH & Co. KG v apríli 2018 rozšírila spoločnosť BHS-Sonthofen svoje portfólio o riešenia a poradenské služby v oblastiach miešania, sušenia, sterilizácie, granulácie a reaktivity. Pod firemným názvom BHS-Sonthofen Process Technology GmbH & Co. KG sa spája know-how a portfólio produktov z týchto oblastí a z oblasti filtračnej techniky. Skupina BHS tým dokončila integráciu spoločnosti AVA.

„Vytvorili sme celkom novú štruktúru s obchodnými jednotkami, ako stroje na spracovanie stavebného materiálu, recyklácia & životné prostredie a procesná technika,“ hovorí Dennis Kemmann, CEO spoločnosti BHS-Sonthofen. „Každá obchodná jednotka sa zameriava na určité priemyselné odvetvie. V partnerskej spolupráci vyvíjame procesno-technické riešenia v oblasti procesnej techniky predovšetkým so zákazníkmi chemického a farmaceutického priemyslu, ale napríklad z potravinárstva.“

BHS-Sonthofen Process Technology poskytuje systémové riešenia, ako aj jednotlivé stroje a komponenty. V popredí stojí procesno-technické poradenstvo pre zákazníkov založené na dlhoročných skúsenostiach z najrôznejších projektov. Základnú časť obchodu predstavujú pokusy s materiálom zákazníka. Spoločnosť BHS preto len nedávno rozšírila kapacity testovania na cieľových trhoch, ako napríklad v USA, aby bola k svojim zákazníkom čo najbližšie.

Konateľmi spoločnosti BHS-Sonthofen Process Technology sa stali Detlef Steidl, ktorý dovtedy pracoval ako Senior Sales Director divízie filtračnej techniky, a Volker Spies, niekdajší konateľ spoločnosti AVA. Obaja podporujú vývoj inovatívnych procesov a globálne zastúpenie podniku v kľúčových regiónoch Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Spoločnosť BHS využíva široké spektrum technológií, aby mohla vybrať optimálne riešenie v akejkoľvek situácii. Portfólio preto obsahuje miešačky na homogenizáciu, ako aj produktové riešenia na mechanické oddeľovanie kvapalín a pevných častíc, na sušenie a reaktivitu. „Nová organizácia nám dáva väčšiu flexibilitu v úlohe poskytovateľa procesno-technických riešení, čím sa zvyšuje aj naša medzinárodná konkurencieschopnosť,“ sumarizuje Kemmann.