Spoločnosť BHS-Sonthofen víta pôsobivý show truck firmy Endress+Hauser

10. júla 2023
10. júla 2023 sa show truck spoločnosti Endress+Hauser s vyše 45 m² výstavnej plochy zastavil v areáli závodu BHS-Sonthofen.
10. júla 2023 mali zamestnanci spoločnosti BHS-Sonthofen jedinečnú príležitosť bližšie sa zoznámiť s najnovšími komponentmi v oblasti procesnej techniky. Impozantný show truck spoločnosti Endress+Hauser zastavil v areáli závodu v Sonthofene a jej aplikační konzultanti boli k dispozícii na diskusiu a otázky.

10. júla 2023 mala spoločnosť BHS-Sonthofen potešenie privítať vo svojich priestoroch pôsobivý show truck spoločnosti Endress+Hauser. V tomto prezentačnom kamióne, ktorý disponuje pozoruhodnou výstavnou plochou vyše 45 m², sa odprezentovalo výkonové portfólio procesných komponentov od firmy Endress+Hauser. /p>

Spoločnosť BHS-Sonthofen využíva v mnohých svojich strojoch, systémoch a komplexných zariadeniach rôzne komponenty na meranie hladiny kvapalín, tlaku, teploty, prietoku a vzdialenosti, ako aj ATEX komponenty pre prostredia s výbušnou atmosférou, od spoločnosti Endress+Hauser. Spolu s kompetentnými aplikačnými konzultantmi ponúkol show truck našim zamestnancom jedinečnú príležitosť dozvedieť sa v oddieloch venovaných rôznym témam rozsiahle informácie o jednotlivých komponentoch a celom výkonovom portfóliu zariadení procesnej techniky spoločnosti Endress+Hauser. Ďalej mohli účastníci klásť prítomným odborníkom a aplikačným konzultantom cielené otázky ku konkrétnym témam, s ktorými sa stretávajú vo svojej každodennej práci. Spätná väzba od všetkých zamestnancov bola veľmi kladná a všetkých akcia nadchla./p>

Najmä pre našich zamestnancov v oblastiach konštrukcie a vývoja, navrhovania strojových zariadení, odbytu a výroby, ako aj technických pracovníkov v strojárstve, procesnej technike a procesnom inžinieringu bola táto akcia jedinečnou príležitosťou získať informácie osobne a cielenými dopytmi. Celkovo sa na štyroch školiacich blokoch v rámci akcie, ktoré prebehli v čase od 9 do 16 hod a z ktorých každý trval 90 minút, zúčastnilo vyše 40 zamestnancov.

Spoločnosť Endress+Hauser je výrobcom a svetovým lídrom v oblasti meracích prístrojov, služieb a riešení pre priemyselné zariadenia procesnej techniky. V spoločnosti BHS-Sonthofen si ceníme osobnú komunikáciíu s našimi partnermi a zákazníkmi, s cieľom vyvíjať na mieru šité riešenia a vytvárať pridanú hodnotu.