Spoločnosť BHS-Sonthofen získala cenu pre malé a stredné podniky „BAYERNS BEST 50“

7. októbra 2021
Ocenenie „BAYERNS BEST 50“ sa každoročne udeľuje bavorským vlastníkmi riadeným podnikom, ktoré v uplynulých piatich rokoch dosiahli nadpriemerný rast obratu a v počte pracovných miest. Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen, osobne prevzal ocenenie od bavorského štátneho tajomníka pre hospodárstvo Rolanda Weigerta v paláci Kráľovská rezidencia v Mníchove.

Výhercov tohto renomovaného ocenenia určila ekonomická poradenská spoločnosť Baker Tilly: Spoločnosť BHS-Sonthofen patrí do klubu 50-tich najdynamickejších podnikov v Bavorsku. Významným rastovým faktorom spoločnosti boli akvizície podnikov a ich začlenenie do koncernu v rámci rozširovania poskytovaných služieb. Popri tom umožnili investície do vlastného skúšobného strediska spoločnosti realizáciu rozsiahlych vývojových projektov a zákazníckych testov. Najmä v nemeckých prevádzkach spoločnosti boli motorom výrazného rastu obratu i počtu zamestnancov tiež veľké medzinárodné projekty - vznikli tak nové pracovné miesta pre kvalifikované pracovné sily, ktoré sú základom dobrej životnej úrovne v Bavorsku.

„Za posledného poldruha roka sme úspešne zvládli výzvy z titulu pandémie koronavírusu a zároveň sme posunuli náš podnik o veľký kus vpred ako poskytovateľa riešení a zariadení v sektore procesnej techniky vo všetkých našich oblastiach činnosti. Základom tohto rozvoja bolo vyhľadávanie a konzekventné zužitkovanie príležitostí k rastu a rozširovaniu našej ponuky pracovných miest“, týmito slovami zhrnul posledné udalosťami nabité roky konateľ spoločnosti Dennis Kemmann a poďakoval sa najmä zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, ktorí sú vlastným jadrom tohto úspechu. „Kreativita, predvídavosť a rozhľad tak významne prispeli k našim dobrým výsledkom. Uznanie v podobe ocenenia nás preto veľmi teší. Porcelánový lev, ktorý toto stelesňuje, symbolizuje podnikateľskú odvahu, zodpovednosť za podnik a zamestnancov a štýl riadenia podniku so zreteľom na budúcnosť.“