Udržateľná energia pre BHS na Slovensku: EFRR dotuje fotovoltaický systém

8. januára 2024
Spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. dostáva nepriame dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na veľký fotovoltaický systém. Fotovoltický systém je v prevádzke od decembra 2023 a koncom januára dosiahne plný výkon 270 kilowattov (kW).

Vzhľadom na kolísavé ceny energie a s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia sa slovenská dcérska spoločnosť BHS-Sonthofen rozhodla pre fotovoltaický systém. Cieľom je zvýšiť výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu závodu z obnoviteľných zdrojov energie. Systém bol uvedený do prevádzky 19. decembra 2023. Inštalovaný výkon ušetrí približne 30 až 40 % predchádzajúcich nákladov na elektrickú energiu.

Európsky fond regionálneho rozvoja dotuje elektráreň sumou niečo vyše 82 000 eur. Platba sa realizuje prostredníctvom Slovenskej štátnej energetickej agentúry (Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA).

Spoločnosť BHS-Sonthofen vyrába od roku 2021 strojné komponenty pre zariadenia v Nemecku v slovenskom závode v Haniske pri Prešove. V súčasnosti je na Slovensku zamestnaných približne 80 ľudí.