CERTIFIKÁTY NA STIAHNUTIE

Aktuálne certifikáty skupiny spoločností BHS

Certifikát „Systém manažérstva kvality“ podľa požiadaviek DIN EN ISO 9001 | BHS-Sonthofen GmbH
Certifikát „Systém environmentálneho manažérstva“ podľa DIN EN ISO 14001
Certifikát „Certifikát ES pre ATEX“
Certifikát „Zváranie“ podľa normy DIN EN ISO 3834-2:2006 pre spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH
Certifikát „Prenos označenia materiálov“ podľa normy DIN EN 10204
Certifikát „Potvrdenie výrobnej kontroly vo výrobe“ podľa normy 2451-CPR-EN1090-2015.0061.005
„Zvárací certifikát“ podľa normy DIN EN 1090-2:2018
Certifikát „Smernica o tlakových zariadeniach“ 2014/68/EÚ
Certifikát pre "Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normou DIN ISO 45001:2018"
Certifikát „Zváranie“ podľa normy DIN EN ISO 3834-2:2021 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Systém riadenia kvality“ (EN) podľa normy ISO 9001:2015 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Systém environmentálneho manažérstva“ (EN) podľa normy ISO 14001:2015 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (EN) podľa normy ISO 45001:2018 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Systém riadenia kvality“ podľa normy ISO 9001:2015 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Systém environmentálneho manažérstve“ podľa normy ISO 14001:2015 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.
Certifikát „Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ podľa normy ISO 45001:2015 pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.