TLAČOVÉ SPRÁVY

Aktuálne tlačové správy podnikateľskej skupiny BHS

7. september 2023 | BHS-Sonthofen s objednávkou pre závod na recykláciu batérií BASF

7. september 2023 | BHS-Sonthofen s objednávkou pre závod na recykláciu batérií BASF

Spoločnosť BHS-Sonthofen dodáva závod na recykláciu batérií na výrobu čiernej hmoty v závode spoločnosti BASF v Schwarzheide - ide už o tretí veľký závod na recykláciu lítium-iónových batérií pre spoločnosť BHS. (© BASF SE)

7. september 2023 | BHS-Sonthofen s objednávkou pre závod na recykláciu batérií BASF

Spoločnosť BHS-Sonthofen dodáva spoločnosti BASF závod na mechanické spracovanie lítium-iónových batérií na čiernu hmotu. Pre spoločnosť BHS je to už tretí veľký závod - prvý je úspešne v prevádzke viac ako rok. Zákazníci tak profitujú z kombinovaných skúseností a odborných znalostí spoločnosti BHS - a vďaka tomu získavajú väčšiu investičnú istotu.

"Za niečo vyše dvoch rokov sme okrem dvoch pilotných závodov zrealizovali dva veľké závody na recykláciu batérií v Európe. Týmto tretím veľkým projektom sme dosiahli vysokú úroveň vyspelosti tohto stále veľmi mladého, inovatívneho recyklačného procesu," komentuje Daniel Zeiler, viceprezident divízie recyklačných technológií. "Na skutočnosť, že sa nám podarilo získať ďalšieho renomovaného a inovatívneho zákazníka v podobe spoločnosti BASF, sme obzvlášť hrdí."

Koncom júna 2023 spoločnosť BASF spolu s partnermi a zákazníkmi slávnostne otvorila prvé spoločné centrum na výrobu materiálov pre batérie a ich recykláciu v Európe. Dôležitou súčasťou je závod dodaný spoločnosťou BHS na mechanické spracovanie lítium-iónových batérií, ktorý sa považuje za dôležitý krok k uzavretiu slučky v európskom hodnotovom reťazci batérií a dodávok surovín - a k zníženiu uhlíkovej stopy.

Závod v Schwarzheide v Brandenbursku, ktorého uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2024, má kapacitu spracovania 15 000 ton použitých lítium-iónových batérií a odpadu z výroby batérií ročneBASF tam už vyrába katódové materiály pre lítium-iónové batérie. Čierna hmota vyrobená v závode obsahuje cenné kovy, ako sú nikel, kobalt a lítium, ktoré sa chemicky extrahujú v ďalšom kroku spracovania v spoločnosti BASF, a tak sa používajú pri výrobe nových materiálov pre batérie.

Recyklačný závod spĺňa vysoké bezpečnostné normy chemického priemyslu

Spoločnosti BHS-Sonthofen a BASF majú z komplexnej spolupráce rovnaký úžitok. "Závod v Schwarzheide sa buduje podľa najvyšších environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných noriem. Aby sme splnili vysoké požiadavky zákazníkov, vyvinuli sme v úzkej spolupráci so spoločnosťou BASF konštruktívne riešenia pre naše stroje a komponenty," vysvetľuje Daniel Zeiler.

Knut Zöllner, senior viceprezident spoločnosti BASF, potvrdzuje: "So spoločnosťou BHS-Sonthofen sme si vybrali partnera, ktorý mimoriadne dobre spája svet klasickej recyklačnej technológie a technológie chemických procesov a svojimi skúsenosťami dobre dopĺňa spoločnosť BASF."

Počas uplynulých dvoch rokov spoločnosť BHS ďalej optimalizovala technológie a parametre procesov používaných v procese z hľadiska výberu materiálu, bezpečnosti práce a jednoduchosti údržby. "Napríklad obsluha drvičov je teraz ešte jednoduchšia a bezpečnejšia. Vďaka lepšiemu prístupu sa stroje aj ľahšie čistia a udržiavajú," hovorí Zeiler. Spoločnosť BHS mohla do projektu v Schwarzheide zapracovať aj cenné prevádzkové skúsenosti z už realizovaných pilotných a veľkokapacitných zariadení, pokiaľ ide o škálovanie.

"Recyklácia batérií je kľúčovým predpokladom pre obehové hospodárstvo a plnenie kvót EÚ," uzatvára Zeiler. "V súčasnosti sme svedkami masívnych investícií do recyklácie batérií na celom svete. Zároveň sa recyklačné technológie neustále zlepšujú. Proces BHS-Sonthofen sa v súčasnosti v praxi viac ako osvedčil."

19. január 2023 | Výmena personálu v divízii recyklačnej techniky spoločnosti BHS-Sonthofen

19. január 2023 | Výmena personálu v divízii recyklačnej techniky spoločnosti BHS-Sonthofen

Predchádzajúci vedúci predaja recyklačnej techniky v spoločnosti BHS-Sonthofen Alfred Weber (vľavo) s Danielom Zeilerom, ktorý preberá vedenie obchodnej divízie

19. január 2023 | Výmena personálu v divízii recyklačnej techniky spoločnosti BHS-Sonthofen

V spoločnosti BHS-Sonthofen prebieha reorganizácia v obchodnej divízii recyklačnej techniky: Vedenie divízie recyklačných technológií preberá Daniel Zeiler. Alfred Weber, ktorý úspešne viedol segment predaja spoločnosti od roka 2007, odišiel na prelome rokov do dôchodku.

Alfred Weber zažil v spoločnosti BHS-Sonthofen niekoľko míľnikov: Keď pred 20 rokmi začínal s predajom v spoločnosti BHS - vtedy ešte v oblasti predaja stavebných strojov a špeciálnej miešacej techniky - recyklačná oblasť spoločnosti bola ešte v plienkach. Od 2007 bol Weber zodpovedný za predaj v tejto oblasti. „Prvotnou výzvou bolo vytvoriť predajnú sieť pre recyklačné stroje a riešenia od nuly. Vtedy šlo o stroje a zariadenia s nárazovým drvením, ktoré sa už používali na prípravu zvyškových materiálov s obsahom kovov. Až o niekoľko rokov neskôr sa pridala technika trhania a rezania,“ informuje vzdelaný odborný pracovník v oblasti chémie a procesný inžinier. Medzičasom začala spoločnosť BHS ponúkať kompletné systémové riešenia vrátane ovládania a triediacej techniky z jedného zdroja. Inovatívne postupy, akými je príprava lítiovo-iónových batérií, vyvinula samotná spoločnosť BHS – a pritom vždy kráča s dobou. „Pán Weber rozhodujúcim spôsobom prispel k tomu, že spoločnosť BHS je teraz domácou značkou v recyklačnom priemysle. Radi by sme sa mu poďakovali za jeho prácu a odhodlanie počas posledných dvoch desaťročí,“ sumarizuje Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen, pôsobenie pána Webera Laufbahn v spoločnosti.

Spoločnosť BHS pokračuje v raste s odborníkom na recykláciu Danielom Zeilerom

Úlohou Daniela Zeilera do budúcnosti bude ďalej etablovať spoločnosť BHS v tejto trhovej oblasti. 48-ročný pán z Porýnia je už viac ako 20 rokov úzko spojený so strojárstvom a výrobou strojových zariadení v odvetví recyklácie. Viac ako desať rokov zastával manažérsku pozíciu v medzinárodnej skupine v sektore recyklácie šrotu a naposledy bol päť rokov zodpovedný za predaj v stredne veľkom výrobnom závode v sektore recyklácie plastov. Zeiler pôsobí v spoločnosti Sonthofen od septembra 2022. „V spoločnosti BHS máme vzrušujúce úlohy: ďalej rozvíjať nové segmenty trhu, ako napríklad v oblasti recyklácie batérií, a zároveň rásť so zavedenými produktmi, ako sú procesy jemného spracovania odpadu obsahujúceho kov. V tomto prieniku osvedčených produktov a nových nápadov vidím veľký potenciál – a v spoločnosti BHS máme potrebné odborné vedomosti a inovatívneho ducha na vývoj nových riešení pre toto odvetvie,“ teší sa Daniel Zeiler zo svojho prestupu do spoločnosti BHS.

Stratégia zameraná na budúcnosť a nová kontaktná osoba – pri zaručenej kontinuite

V uplynulých rokoch došlo k istým inováciám v spoločnosti BHS-Sonthofen. K nim patrilo zameranie sa na jednotlivé oblasti podnikania, ktoré sú teraz ešte viac prispôsobené konkrétnym potrebám príslušných cieľových skupín, ale aj dôsledné rozširovanie portfólia produktov a služieb. Vedenie divízie recyklačnej techniky teraz preberá Zeler, ktorý vo svojej pozícii spája zodpovednosť za oblasti predaja, projektovania, procesného vývoja a testovacieho centra. „Tešíme sa, že sme v pánovi Zeilerovi získali nového kolegu, ktorý s veľkou radosťou a angažovanosťou zachová kontinuitu v divízii recyklačných technológií a zároveň bude s nami ďalej budovať pozíciu spoločnosti BHS na trhu,“ komentuje Dennis Kemmann výber nového viceprezidenta v oblasti recyklácie spoločnosti.

„Ako súčasť silného tímu s plochými hierarchiami sa teším na to, ako sa bude ďalej písať úspešný príbeh spoločnosti BHS. Blízkosť kopcov je jasnou výhodou lokality,“ vysvetľuje Zeiler so žmurknutím oka, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje horskej turistike, svoje rozhodnutie pre nové miesto. Alfred Weber potvrdzuje pozitívnu pracovnú atmosféru a vďačne sa spätne pozerá na svoj čas v spoločnosti BHS: „Bol to dobrý čas: úžasní kolegovia, zákazníci a partneri, krátke rozhodovacie procesy a zamestnávateľ, ktorý mi vždy pomáhal v ďalšom rozvoji. Za posledných 20 rokov som toho v spoločnosti BHS dokázal veľa – ale teraz je čas posunúť namiesto toho môj Harley.“

19. máj 2022 | Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá spoločnosť Eurostar Concrete Technology

19. máj 2022 | Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá spoločnosť Eurostar Concrete Technology

19. máj 2022 | Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá spoločnosť Eurostar Concrete Technology

Taliansky výrobca planétových miešačiek Eurostar Concrete Technology S.p.A. a spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH sa k dňu 18. 03. 2022 zlúčili. S predajom renomovanému výrobcovi strojov si konateľ spoločnosti Eurostar Mario Zaccaron posilnil svoju spoločnosť a zabezpečil tak budúci rozvoj. Zároveň spoločnosť BHS-Sonthofen kúpou rozširuje svoje portfólio dvojhriadeľových šaržových miešačiek pre aplikácie stavebného materiálu o kvalitatívne vysokohodnotnú planétovú miešačku pre šarže do 6 000 litrov. Doplnkové technológie miešania ponúkajú zákazníkom obidvoch spoločností väčšiu flexibilitu pri výbere zariadenia a služieb.

Planétové miešačky sa často používajú na výrobu betónových prefabrikovaných dielov, betónových tovarov, ako aj špeciálneho betónu na ekologické účely a v sklárskom priemysle. Kúpou talianskeho výrobcu stroja získava spoločnosť BHS-Sonthofen kľúčovú technológiu v oblasti stavebných materiálov, ktorá dopĺňa existujúce portfólio miešačiek o ďalšiu rozšírenú techniku miešania. Týmto spôsobom by chcela spoločnosť BHS-Sonthofen dlhodobo posilniť svoju pozíciu kompetentného partnera v oblasti kvalitných miešačiek. „Kombinácia dvojhriadeľových šaržových miešačiek, planétových prevodoviek a iných typov miešačiek nám umožňuje reagovať na požiadavky našich zákazníkov špecifickejšie,“ zdôrazňuje Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen. K týmto požiadavkám patrí na jednej strane flexibilný výber strojov na rôzne použitia, na druhej strane však aj spoľahlivá a veľká servisná sieť. Vďaka zlúčeniu obidvoch spoločností profitujú zákazníci spoločnosti Eurostar z doplnkových servisných pobočiek BHS a celosvetovej rozsiahlej správy náhradných dielov. „Pre výrobcu zariadení a predajného partnera znamená rozšírenie ešte atraktívnejšie portfólio výrobkov na technicky vysokej úrovni a s robustnou pohonnou technológiou.“

Technologické paralely

Rovnako, ako dvojhriadeľové šaržové miešačky spoločnosti BHS-Sonthofen, disponujú aj stroje spoločnosti Eurostar Concrete Technology špeciálne vyvinutými pohonmi. Navyše sa obchodné modely spoločností dopĺňajú. Obaja pôsobia ako výrobcovia miešačiek pre koncových zákazníkov, výrobcov zariadení a predajcov. „To je jeden z mnohých dôvodov, ktoré robia zo spoločnosti BHS-Sonthofen optimálneho partnera pre nás,“ vysvetľuje Mario Zaccaron, konateľ spoločnosti Eurostar Concrete Technology S.p.A. „Z kúpy profitujú spoločnosti Eurostar a BHS-Sonthofen rovnako: Vďaka skúsenostiam a rozsiahlej sieti spoločnosti BHS-Sonthofen môžeme vyrábať ešte efektívnejšie a k tomu otvárať nové trhy“.

Konateľom spoločnosti Eurostar Concrete Technology zostáva pán Zaccaron a zabezpečuje kontinuálnosť obchodných aktivít na pobočke spoločnosti Eurostar v blízkosti mesta Udine v Taliansku. Cieľom je naďalej vylepšovať a posilňovať pozíciu spoločnosti.

22. marec 2022 | Spoločnosť BHS-Sonthofen s rekordným počtom prijatých zákaziek v obchodnej oblasti procesných technológií

22. marec 2022 | Spoločnosť BHS-Sonthofen s rekordným počtom prijatých zákaziek v obchodnej oblasti procesných technológií

22. marec 2022 | Spoločnosť BHS-Sonthofen s rekordným počtom prijatých zákaziek v obchodnej oblasti procesných technológií

Sonthofen, 22. marec 2022. Spoločnosť BHS-Sonthofen ukončila obchodný rok 2021 v oblasti procesných technológií s počtom prijatých zákaziek v rekordnej výške. Napriek pandémie koronavírusu zvýšila spoločnosť počet prijatých zákaziek v tejto obchodnej jednotke o 26 percent na rozdiel od predošlého roka. Experti na tepelnú technológiu sa na aktuálny rok pozerajú optimisticky: V roku 2022 zavádza BHS-Sonthofen Process Technology nové digitálne vlastnosti pre tlakový rotačný filter. Ďalším míľnikom je modulárny štandardizovaný dodávateľský program pre filtre, miešačky a sušiče.

Je to už rok, čo sa podnikateľská skupina BHS-Sonthofen nanovo vypracovala so svojimi obchodnými jednotkami, akými sú stroje na spracovanie stavebného materiálu, recyklácia & životné prostredie a procesné technológie. Kompetencie v oblasti procesnej techniky zastrešuje od 1. januára 2021 spoločnosť BHS-Sonthofen Process Technology GmbH & Co. KG. V prvom obchodnom roku zaznamenala novo založená spoločnosť počet prijatých zákaziek v hodnote takmer 100 miliónov eur.

„Napriek medzinárodným obmedzeniam a neistotám spôsobeným v dôsledku pandémie sme dokázali prekonať očakávania na rok 2021,“ komentuje Volker Spies, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen Process Technology, mimoriadne dobrú situáciu so zákazkami. „Tento úspech vnímame ako potvrdenie nášho strategického smerovania.“ Spoločnosť BHS-Sonthofen obsluhuje v oblasti procesnej techniky prednostne zákazníkov z chemického, farmaceutického alebo potravinového priemyslu. Aby im bolo možné ponúknuť vhodné riešenia v oblasti tepelnej technológie v správnom čase, spoločnosť BHS neustále vyvíja svoje produktové portfólio. V roku 2022 predstaví spoločnosť viacero noviniek.

Rozsiahle procesné monitorovanie s ďalej vyvinutým tlakovým rotačným filtrom

K tomu patria modifikácie overeného tlakového rotačného filtra typu RPF, ktoré umožňujú rozsiahle inline procesné monitorovanie. Spoločnosť BHS prepracovala z hľadiska efektívnosti a obsluhy nepretržite pracujúci stroj na filtráciu – a posilnila tak integráciu do digitálnych procesov u používateľa.

Prostredníctvom nepretržitého merania hrúbky filtračného koláča je možné počas spustenej prevádzky zaznamenávať stupeň naplnenia vo filtračných komorách. Pritom sa procesné parametre kontinuálne postupujú nadriadenému riadeniu. Pri odchýlkach v dávkovaní výrobkov môže filter automaticky prispôsobiť počet otáčok, aby sa zaručila optimálna hladina vo filtračných komorách. Meranie sa vykonáva pomocou laserovej technológie, čím odpadá výpočet hrúbky filtračného koláča prostredníctvom hromadnej bilancie filtra. Používateľ profituje z efektívneho prania koláčov, konštantnej kvality výrobkov a väčšej kapacity. Meranie hrúbky filtračného koláča je možné dodatočne vybaviť aj pri strojových zariadeniach, ktoré sú už uvedené do prevádzky.

Ako ďalšiu možnosť ponúka automatická kontrola opotrebovania deliacich prvkov zákazníkovi údaje pre plánovateľné okno údržby stroja. To môže zájsť až tak ďaleko, že je možné automatizované dodávanie náhradných dielov.

Modulárne koncepty ako faktor úspechu

V tomto roku navyše rozširuje spoločnosť BHS svoju ponuku modulárnych konceptov strojov a zariadení. Pre bežné scenáre použitia teraz ponúka spoločnosť štandardizovaný dodávateľský program. Vopred definované konštrukčné veľkosti a komponenty umožňujú nákladovo výhodnú realizáciu s krátkymi lehotami dodania. Všetky komponenty v module sú vzájomne určené a je ich možné kombinovať presne podľa požiadaviek zákazníka. Aktuálne má zákazník už k dispozícii štandardné riešenia v modulárnom systéme pre sviečkové filtre a sušiče, ktoré pokrývajú široké spektrum aplikácií. Okrem toho ponúka spoločnosť BHS so svojím vysokým know-how v oblasti tepelnej technológie v prípade špeciálnych požiadaviek individuálne riešenia na mieru. Tento systém je celosvetovo dostupný vo všetkých pobočkách spoločnosti BHS.

Integrované filtračné a sušiace systémy zvyšujú hodnotu

Široké produktové portfólio spoločnosti BHS s rôznymi filtračnými prístrojmi, horizontálnymi a vertikálnymi miešacími a sušiacimi prístrojmi umožňuje reťazenie krokov v oblasti tepelnej technológie, akými je filtrovanie, sušenie a chladenie až po kompaktné a optimalizované systémy. Prostredníctvom oddelenia systémového inžinierstva je možné tieto „baliace jednotky“ celosvetovo dodávať hotové na kľúč – vrátane riadenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Tak pokračuje spoločnosť BHS vo svojej misii „Meníme materiály na hodnoty“ vo všetkých oblastiach – v prospech zákazníka.

7. október 2021 | Spoločnosť BHS-Sonthofen získala cenu pre malé a stredné podniky „BAYERNS BEST 50“

7. október 2021 | Spoločnosť BHS-Sonthofen získala cenu pre malé a stredné podniky „BAYERNS BEST 50“

Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen (v strede), spolu s Prof. Dr. Thomasom Edenhoferom, členom predstavenstva audítorskej a poradenskej spoločnosti Baker Tilly (vľavo) a bavorským štátnym tajomníkom Rolandom Weigertom (vpravo).

7. október 2021 | Spoločnosť BHS-Sonthofen získala cenu pre malé a stredné podniky „BAYERNS BEST 50“

Ocenenie „BAYERNS BEST 50“ sa každoročne udeľuje bavorským vlastníkmi riadeným podnikom, ktoré v uplynulých piatich rokoch dosiahli nadpriemerný rast obratu a počtu pracovných miest. Spoločnosť BHS-Sonthofen patrí do klubu 50-tich najdynamickejších podnikov v Bavorsku. Ekonomická poradenská spoločnosť Baker Tilly určila spoločnosti BHS-Sonthofen za výhercu tohto renomovaného ocenenia. Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen, osobne prevzal ocenenie od bavorského štátneho tajomníka pre hospodárstvo v paláci Kráľovská rezidencia v Mníchove.

„Za posledného poldruha roka sme úspešne zvládli výzvy z titulu pandémie koronavírusu a zároveň sme posunuli náš podnik o veľký kus vpred ako poskytovateľa riešení a zariadení v sektore procesnej techniky vo všetkých našich oblastiach činnosti. Základom tohto rozvoja bolo vyhľadávanie a konzekventné zužitkovanie príležitostí k rastu a rozširovaniu našej ponuky pracovných miest“, týmito slovami zhrnul posledné udalosťami nabité roky konateľ spoločnosti Dennis Kemmann a poďakoval sa najmä zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, ktorí sú vlastným jadrom tohto úspechu. „Kreativita, predvídavosť a rozhľad tak významne prispeli k našim dobrým výsledkom. Uznanie v podobe ocenenia nás preto veľmi teší. Porcelánový lev, ktorý toto stelesňuje, symbolizuje podnikateľskú odvahu, zodpovednosť za podnik a zamestnancov a štýl riadenia podniku so zreteľom na budúcnosť.“

Významným rastovým faktorom spoločnosti boli akvizície podnikov a ich začlenenie do koncernu v rámci rozširovania poskytovaných služieb. K tomu zabezpečili investície do vlastného testovacieho centra pre rozsiahle rozvojové projekty a zákaznícke pokusy, ako aj medzinárodné veľké projekty, výrazný nárast zamestnancov a obratu, najmä v nemeckej pobočke: nové miesta pre odborníkov, ktorí tvoria základ vysokého životného štandardu v Bavorsku. Podnikateľská skupina riadená vlastníkmi a pôsobiaca v odvetví výroby strojov a zariadení so sídlom v Sonthofene je zastúpená 500 zamestnancami, tromi výrobnými pobočkami a deviatimi dcérskymi spoločnosťami po celom svete a neustále rastie.

26. január 2021 | Spoločnosť BHS-Sonthofen spája kompetencie v oblasti procesnej techniky

26. január 2021 | Spoločnosť BHS-Sonthofen spája kompetencie v oblasti procesnej techniky

Dennis Kemmann (CEO spoločnosti BHS-Sonthofen)

26. január 2021 | Spoločnosť BHS-Sonthofen spája kompetencie v oblasti procesnej techniky

Spoločnosť BHS-Sonthofen spája kompetencie v procesoch filtrácie, miešania, sušenia, granulácie, sterilizácie a reaktivity v novej obchodnej oblasti procesnej techniky. Od 1. januára 2021 pôsobí bývalá spoločnosť AVA GmbH & Co. KG spoločne s divíziou filtračnej techniky ako spoločnosť BHS-Sonthofen Process Technology GmbH & Co. KG s centrálou v Sonthofene a ďalším sídlom v Herrschingu. Cieľovými oblasťami sú predovšetkým chemický a farmaceutický priemysel.

Prevzatím spoločnosti AVA GmbH & Co. KG v apríli 2018 rozšírila spoločnosť BHS-Sonthofen svoje portfólio o riešenia a poradenské služby v oblastiach miešania, sušenia, sterilizácie, granulácie a reaktivity. Pod firemným názvom BHS-Sonthofen Process Technology GmbH & Co. KG sa spája know-how a portfólio produktov z týchto oblastí a oblasti filtračnej techniky. Skupina BHS tým dokončila integráciu spoločnosti AVA.

„Vytvorili sme celkom novú štruktúru s obchodnými jednotkami, ako stroje na spracovanie stavebného materiálu, recyklácia & životné prostredie a procesná technika,“ hovorí Dennis Kemmann, CEO spoločnosti BHS-Sonthofen. „Každá obchodná jednotka sa zameriava na určité priemyselné odvetvie. V partnerskej spolupráci vyvíjame procesno-technické riešenia v oblasti procesnej techniky predovšetkým so zákazníkmi chemického a farmaceutického priemyslu, ale napríklad z potravinárstva.“

BHS-Sonthofen Process Technology poskytuje systémové riešenia, ako aj jednotlivé stroje a komponenty. V popredí stojí procesno-technické poradenstvo pre zákazníkov založené na dlhoročných skúsenostiach z najrôznejších projektov. Základnú časť obchodu predstavujú pokusy s materiálom zákazníka. Spoločnosť BHS preto len nedávno rozšírila kapacity testovania na cieľových trhoch, ako napríklad v USA, aby bola k svojim zákazníkom čo najbližšie.

Konateľmi spoločnosti BHS-Sonthofen Process Technology sa stali Detlef Steidl, ktorý dovtedy pracoval ako Senior Sales Director divízie filtračnej techniky, a Volker Spies, niekdajší konateľ spoločnosti AVA. Obaja podporujú vývoj inovatívnych procesov a globálne zastúpenie podniku v kľúčových regiónoch Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Spoločnosť BHS využíva široké spektrum technológií, aby mohla vybrať optimálne riešenie v akejkoľvek situácii. Portfólio preto obsahuje miešačky na homogenizáciu, ako aj produktové riešenia na mechanické oddeľovanie kvapalín a pevných častíc, na sušenie a reaktivitu.

„Nová organizácia nám dáva väčšiu flexibilitu v úlohe poskytovateľa procesno-technických riešení, čím sa zvyšuje aj naša medzinárodná konkurencieschopnosť,“ sumarizuje Kemmann.

7. január 2020 | Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá poskytovateľa riadiacich systémov Thoma

7. január 2020 | Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá poskytovateľa riadiacich systémov Thoma

Dr. Steffen Kämmerer, technický riaditeľ (CTO) spoločnosti BHS-Sonthofen a konateľ novej spoločnosti BHS Control Systems GmbH & Co. KG

7. január 2020 | Spoločnosť BHS-Sonthofen preberá poskytovateľa riadiacich systémov Thoma

Na prelome rokov došlo v spoločnosti BHS-Sonthofen k výraznému rozšíreniu portfólia v oblasti riadiacej techniky: S účinnosťou od 01. 01. 2020 prevzala novozaložená dcérska spoločnosť BHS Control Systems GmbH & Co. KG. na základe zmluvy o prevode majetku spoločnosť Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH z Babenhausenu pri Memmingene. Vďaka tomu rozširuje spoločnosť BHS-Sonthofen svoje expertné portfólio aj do oblasti riadiacej techniky. Spoločnosť BHS Control Systems preberie okrem obchodných sektorov spoločnosti Thoma aj projekčné a realizačné úlohy zamerané na riadiace systémy pre projekty spoločnosti BHS-Sonthofen, ako aj pre jej akvizíciu z roku 2018, spoločnosť AVA GmbH & Co. KG.

Spoločnosť Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH, ktorá v súčasnosti zamestnáva 15 zamestnancov, založil v roku 1988 Ferdinand Thoma v Babenhausene. Jej portfólio zahŕňa individuálne riadiace a automatizačné technické riešenia s hardvérom a softvérom pre mlyny obilnín, miešačky kŕmnych zmesí a sčasti aj pre recyklačné zariadenia.

„Táto akvizícia rozšíri nielen naše know-how, ale aj produktové portfólio,“ hovorí Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen. „Momentálne spolupracujeme na vývoji riadiacich systémov sčasti s externými dodávateľmi. Postupne sa to zmení.“

Existujúce interné oddelenie spoločnosti BHS pre riadiacu techniku je dostatočne vyťažené navrhovaním riadiacich systémov pre drviace a filtračné zariadenia. Prostredníctvom spoločnosti BHS Control Systems GmbH & Co. KG bude spoločnosť BHS schopná v budúcnosti poskytovať riadiace systémy pre celé portfólio spoločností BHS a AVA v segmente miešania, drvenia, recyklácie, filtrovania, sušenia a reakcií. O doterajších zákazníkov spoločnosti Thoma sa budeme starať aj naďalej.

„Vďaka podpore nových kolegov budeme odteraz schopní projektovať a produkovať aj kompletné riadiace systémy, a to predovšetkým v oblasti recyklačnej techniky,“ podčiarkuje Dr. Steffen Kämmerer, technický riaditeľ (CTO) spoločnosti BHS-Sonthofen a konateľ novozaloženej spoločnosti BHS Control Systems GmbH & Co. KG. „Rozšírenie portfólia do oblasti riadiacej techniky umožní spoločnosti BHS-Sonthofen kreovanie komplexných ponúk aj pre veľkokapacitné projekty, akými sú viacstupňové recyklačné zariadenia. Osvedčená kvalita značky BHS sa tak bude môcť zaručiť pre ešte širšiu paletu komponentov.“

Vďaka architektúre rozhraní spoločnosti Thoma založenej na systémoch koncernu Siemens sa spoločnosť BHS ani jej zákazníci nemusia pozerať do budúcnosti s obavami – riadenia umožňujú jednoduchú integráciu do infraštruktúry založenej na princípoch politiky Priemysel 4.0.

30. október 2019 | Spoločnosť BHS-Sonthofen zakladá novú distribučnú spoločnosť v Číne

30. október 2019 | Spoločnosť BHS-Sonthofen zakladá novú distribučnú spoločnosť v Číne

Šanghaj na rieke Jang-c’-ťiang nie je so svojím námorným prístavom len bránou Číny do sveta, ale v súčasnosti aj veľkomesto a ekonomický motor Číny (zdroj obrázka: dk1234 | iStock)

30. október 2019 | Spoločnosť BHS-Sonthofen zakladá novú distribučnú spoločnosť v Číne

BHS-Sonthofen otvára k 1. novembru 2019 distribučnú spoločnosť v Číne. Pod názvom BHS-Sonthofen Process Solutions (Shanghai) Co., Ltd. sa dcérska spoločnosť nemeckej strojárenskej spoločnosti venuje predovšetkým procesnej technike v chemickom a farmaceutickom priemysle.

„Už dnes predstavuje Čína pre naše stroje, zariadenia a poradenské služby v oblasti technologických riešení jeden z najdôležitejších svetových trhov,“ vysvetľuje Dennis Kemmann, konateľ skupiny spoločností BHS-Sonthofen. „Pretože v budúcnosti očakávame nezmenšený rozsah tohto potenciálu, upevňujeme pomocou našej vlastnej distribučnej spoločnosti naše postavenie na tomto trhu.“ Spoločnosť BHS preberá pri tom všetkých zamestnancov doterajšieho zastúpenia v spoločnosti Shanghai JMC Machinery & Equipment Co., Ltd. Nová distribučná spoločnosť štartuje s tímom piatich zamestnancov.

Na čínskom trhu zaznamenáva spoločnosť BHS v segmente filtračnej techniky rastúci dopyt. Cieľovými odvetviami sú pritom predovšetkým farmaceutický a chemický priemysel. V tejto súvislosti sa portfólio spoločnosti BHS rozšírilo v poslednom roku vďaka akvizícii AVA o riešenia na sušenie, reakcie, miešanie a granulovanie. Spoločne preto ponúkajú aj na čínskom trhu intenzívne technologické a poradenské služby pre celé spektrum procesov od reakcií cez kombinovanú separáciu pevných a tekutých zložiek až po sušenie. Spoločnosť BHS-Sonthofen Process Solutions (Shanghai) Co., Ltd. je popri výrobnej prevádzke v Ťianjine druhou čínskou dcérskou spoločnosťou spoločnosti BHS v Číne pre oblasť miešania, drvenia a recyklácie.

21. august 2019 | Otvorenie nového, moderného testovacieho centra

21. august 2019 | Otvorenie nového, moderného testovacieho centra

S vonkajšími periférnymi zariadeniami zaberá testovacie centrum v hlavnom sídle v meste Sonthofen plochu viac ako 3 000 metrov štvorcových.

21. august 2019 | Otvorenie nového, moderného testovacieho centra

Spoločnosť BHS-Sonthofen slávnostne otvorila dňa 26. júla v Sonthofene nové a moderné testovacie centrum. S investíciou 3,8 milióna eur podčiarkuje skupina podnikov svoju líderskú pozíciu ako technologický poradca a poskytovateľ riešení v oblasti mechanickej technológie so zameraním na zmiešavanie, drvenie, recyklovanie a filtrovanie. V testovacom centre bude spoločnosť BHS v budúcnosti testovať vo výrobnom meradle všetky ňou ponúkané stroje a metódy.

„Spoločnosť BHS-Sonthofen sama seba vníma v prvom rade ako špecialistu, ktorý spoločne so zákazníkmi vyvíja technologické riešenia optimálne pre nich,“ zdôrazňuje Dennis Kemmann, konateľ spoločnosti BHS-Sonthofen. „Práve na to zdvíhame pomocou nového testovacieho centra pomyselnú latku v našej brandži. Testovacie centrum nám v oveľa väčšom rozsahu ako doposiaľ umožní kreovanie najrôznejších postupov, združovanie samostatných strojov do systémov a celkovo vývoj väčšieho objemu agregátov.“

Technologický líder v pracovných oblastiach zmiešavacej, drviacej, recyklačnej a filtračnej techniky bude v novom testovacom centre realizovať pre všetky svoje divízie testy na materiáloch od zákazníkov. V porovnaní s doterajším testovacím centrom sa vybavenie vo všetkých sekciách výrazne rozširuje a modernizuje. Pre oblasti zmiešavacej, drviacej a recyklačnej techniky je testovacie centrum vybavené množstvom zariadení, ako aj najmodernejšou technikou na separáciu rôznych látok.

Pre filtráciu je vyhradená samostatná sekcia. V nej je k dispozícii kompletné zariadenie s najnovšou technológiou a priebežným riadením. Zariadenie pracuje samostatne. Spoločnosť BHS bude v budúcnosti môcť vykonávať konštrukčné testy pre zákazníkov sama a získa aj možnosť na presné analyzovanie filtračných reakcií.

K novinkám patrí ultramoderné odprašovacie zariadenie, vďaka ktorému spoločnosť BHS bohato prekonáva limity stanovené spolkovým zákonom na ochranu proti imisiám (BImSchG). Zariadenie poskytuje odsávací výkon 42 000 metrov kubických za hodinu. Komplexne sú všetky zariadenia po bezpečnostno-technickej stránke na najnovšej úrovni. Pri všetkých schvaľovaniach spolupracovala spoločnosť BHS veľmi úzko s krajinským úradom. Spoločnosť BHS prekonáva ďaleko stanovené požiadavky aj pri nainštalovanom systéme na úpravu odpadových vôd. Dokáže vyčistiť všetky vyprodukované odpadové vody a samostatne vyseparovať určité materiály.

Testovacie centrum zaberá plochu 1 720 a s vonkajšími periférnymi zariadeniami viac ako 3 000 metrov štvorcových. Na porovnanie: Starý technický areál si vystačil s 935 metrami štvorcovými. Nová hala je okrem uzatvorená toho zo všetkých strán; testy sa tak dajú realizovať úplne bez ohľadu na poveternostné podmienky. Testovacie centrum bude plne funkčné na konci septembra.