NA STIAHNUTIE

Aktuálne dokumenty a publikácie

.
Brožúra obchodnej oblasti „Recyklačná technológia“
Brožúra obchodnej oblasti „Technológia procesu“
Leták „Servisná zmluva LONG-LIFE“
Leták – Bezpečnostné informácie pre návštevníkov
Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné nákupné podmienky
Všeobecné podmienky montáže
Dokument „Program Corporate Social Responsibility (CSR)“
Dokument „Informácie o nariadení REACH (ES) 1907/2006 a o dodržiavaní smernice 2011/65/EÚ, príp. 2015/863/EÚ“
Dokument „Vyhlásenie k REACH/ECHA/LoDS/RoHS“
Dokument „Vyhlásenie k sporným materiálom“
Formulár „Personálny dotazník dodávateľa“